Market

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các thương hiệu bán lẻ hàng xa xỉ lớn của thế giới đang tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Song, việc tìm kiếm mặt bằng bán lẻ đang là thách thức không nhỏ đối với các nhãn hàng này.

Sự lớn mạnh của khối doanh nghiệp tư nhân đang tạo "nguồn cung" tiềm năng cho thị trường M&A tại Việt Nam trong thời gian tới. Ông Vũ Thành Lê, Giám đốc Điều hành LM Capital chia sẻ góc nhìn xung quanh chủ đề này.

Quan Tâm Cao