Lý Thuyết

Trọng tâm của các giải pháp marketing luôn nằm ở chuyện thấu hiểu con người. Để chiến thắng được khách hàng, người làm thương hiệu phải thấu hiểu được tâm lý và hành vi của họ. Consumer Inisght là khái niệm được bàn thảo rất nhiều, hôm nay tôi muốn nói thêm về Shopper Insight, cũng là một yếu tố quan trọng giúp tác động đến hành vi mua hàng. Liệu bạn có đang nhầm lẫn 2 khái niệm này?

Để xây dựng năng lực modern marketing, McKinsey khuyên đội ngũ lãnh đạo, nhất là CMO cần phải chuẩn bị 3 điều sẵn sàng về tư duy, 6 sự thay đổi trong kỹ năng và 4 thay đổi về nền tảng (enabler) cần thiết.

Tạp chí Harvard Business Review chỉ ra rằng chi phí để có được một khách hàng mới cao hơn khoảng 5-25 lần so với việc bán cho những khách hàng hiện có. Không chỉ vậy, khách hàng hiện tại chi tiêu nhiều hơn 67% so với khách hàng mới.

Quan Tâm Cao