Quản Trị

Có bao nhiêu doanh nghiệp đã từng nghe về hệ thống quản trị quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management)? Bao nhiêu doanh nghiệp biết được CRM là phần mềm có tỷ lệ phát triển nhanh nhất trên thị trường hiện nay?

Trở thành CEO của một doanh nghiệp lớn là một vinh dự. Nhưng tưởng thưởng càng cao, trách nhiệm càng lớn, CEO cũng là người thường xuyên đối mặt với những thay đổi của kỹ thuật số. Giống như việc đánh một canh bạc vậy. Bạn biết rằng cần đặt cược để chiến thắng, nhưng lại không biết nên đặt số tiền của mình vào ô nào.

BSC được xem như một công cụ có thể bổ sung các chỉ số đo lường phi tài chính vào chiến lược hoạt động của tổ chức, bên cạnh các chỉ số đo lường tài chính truyền thống, giúp cho hoạt động của tổ chức trở nên “cân bằng” hơn.

Quản lý và tăng hiệu quả cho Telesale (TLS) là công việc cần thời gian và duy trì đều đặn. Do đó nếu không có quy trình kiểm soát và công cụ hỗ trợ phù hợp, rất có thể dẫn đến tình trạng đội TLS năng lực không đồng đều, tâm lý không ổn định, quản lý khó khăn.

Quan Tâm Cao